Výběrové řízení na pracovní pozice na Katedře manažerské ekonomie

Děkan Fakulty podnikohospodářské vypsal výběrové řízení na obsazení pracovních pozic na Katedře manažerské ekonomie. Detailnější informace o výběrovém řízení naleznete zde:

https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/page/1847/V%C5%98-F3-1.pdf