Ke stažení

Užitečné odkazy

Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

Fakulta podnikohospodářská (FPH)

 Katedra logistiky

Katedra managementu

Katedra marketingu

Katedra mikroekonomie

Katedra personalistiky

Katedra podnikové ekonomiky

Katedra psychologie a sociologie řízení

 

Katedry vyučující předměty ekonomické teorie

Institut ekonomických studií (FSV UK v Praze)

Katedra ekonomických teorií (PEF CZU v Praze)

Katedra ekonomie (FNH VŠE v Praze)

Katedra ekonomie (EF VŠB – TU Ostrava)

Katedra ekonomie (ESF MU v Brně)

Katedra ekonomie (OPF SU v Opavě)

Katedra ekonomie a kvantitativních metod
(FE ZČU v Plzni)

Katedra společenských věd – sekce Ekonomie
(FM Jindřichův Hradec – VŠE v Praze)

Ústav ekonomie (PEF MZLU v Brně)

 

 

 

Vybrané informační zdroje – tuzemské

Česká národní banka

Český statistický úřad

Euroskop

Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí – portál SZ

MMR – portál strukturálních fondů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Vybrané statistické úřady – zahraniční

Evropská unie (Eurostat)

Čína

Polsko

Rakousko

Slovensko

SRN

Spojené království   

USA

USA – Bureau of Labor Statistics

 

Další vybrané informační zdroje – zahraniční

Evropská centrální banka

Mezinárodní měnový fond

OECD

OSN (statistická služba)

Světová banka

Světová obchodní organizace