Mezinárodní spolupráce

 

Grantová agentura: Interní agentura University of Insubria, Varese. Itálie

Název projektu: Italian Firms in Central and Eastern Euroopean Countries

Řešitel projektu za ČR: prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 2003 – 2004

Výsledky projektu: výzkum byl zaměřen na hlavní charakteristiky firem, které jsou v italském vlastnictví a působí v zemích střední a východní Evropy.

Grantová agentura: ACE Phare Pprogramme (EU)

Název projektu: Enterprise Restructuring at Different Stages OF Ownership Transformation: the Czech Republic and Poland

Řešitel projektu: French Research Centre for Social Science, Praha

Řešitel projektu za ČR: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., prof.. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Doba trvání: 1993 – 1995

Výsledky projektu: výzkum byl zaměřen na hlavní charakteristiky firem, které procházely v uvedeném období transformací: Analýza se týkala firem, které působily v textilním a potravinářském průmyslu v ČR a v Polsku.