Category: Aktuality

2.2.2021 Termíny obhajob bakalářských a diplomových prací

Katedra manažerské ekonomie vypsala termíny obhajob bakalářských a diplomových prací pro ty studenty, kteří svou práci zpracovávají na této katedře. Termín obhajob bakalářských prací je: 2.2.2021 od 8,00 Termín obhajob diplomových prací je: 2.2.2021 od 13,00 Pokud se týká odevzdávání prací, prosím, řiďte se tímto oznámením vedení FPH (upraveno pro studenty katedry KMAE):  V návaznosti na […]

Přihlašování na dílčí zkoušky z předmětů katedry manažerské ekonomie

Přihlašování na dílčí zkoušky z předmětů, které vyučuje katedra manažerské ekonomie bude možné od čtvrtka 12.11.2020 od 8,00, a to přes Insis. Dílčí zkoušky, kde je ukončení předmětu ústní zkouškou, proběhne online přes MS TEAMS. Je třeba, aby studenti měli k dispozici kameru. Dílčí zkoušky se budou nahrávat.

SZZ z ekonomie 21. 12. 2020 dodatečné termíny

Katedra manažerské ekonomie vypisuje dodatečné termíny SZZ z ekonomie na 21.12.2020, a to pouze pro EKS_M. Přihlašování je možné od 27.10.2020 od 8,00.

SZZ z ekonomie 21. 12. 2020

Katedra manažerské ekonomie vypsala nové termíny na státní zkoušky z ekonomie, a to na 21.12.2020. Přihlašování bude možné přes INSIS od 26.10.2020 od 8,00. Odhlášení bude možné pouze tento den. Státní zkoušky proběhnou prezenčně v místnosti uvedené u termínu. Pokud nebude možné konat prezenční formu zkoušky, budou termíny zrušeny.

SZZ z Ekonomie a obhajoby BP a DP v září 2020

SZZ z ekonomie se budou konat 8.9. nebo 9.9. a 15.9. 2020. Obhajoby BP a DP studentů, kteří píší svou práci na katedře manažerské ekonomie se budou konat 15.9.2020. Přihlašování na SZZ i na obhajoby bude možné od 1.9.2020.  

Výuka předmětů Manažerská ekonomie a Aplikovaná makroekonomie v AR 2020/21

Předměty Manažerská ekonomie (3MI407) a Aplikovaná makroekonomie (3MI408) budou v nadcházejícím akademickém roce (2020/21) otevřeny v souladu s doporučeným vzorovým studijním plánem. Předmět Manažerská ekonomie  bude otevřen v zimním semestru a Aplikovaná makroekonomie v letním semestru. Předmět Manažerská ekonomie bude v letním semestru otevřen pouze v případě, že to dovolí personální kapacity. Tuto možnost však nemůžeme zaručit, proto důrazně […]

Dodatečné termíny na státnice z ekonomie v červnu

Jelikož se hromadí žádosti studentů (a to zejména těch, kteří teprve v tomto semestru naplnili podmínky pro přihlášení na SZZ z ekonomie) o možnost složení státní závěrečné zkoušky z ekonomie ještě v červnu, katedra vypíše dodatečné termíny. Termíny na červen budou dodatečně vypsány na 22.6., 23.6., 24.6 a 26.6.  Tyto termíny jsou primárně určeny pro […]

Státnice z ekonomie – září

Další termíny státnic z ekonomie budou 8.9., 9.9. a 15.9. 2020.  Přihlašování bude možné od 1.9. 2020.    

Pokyny pro průběh online ústní zkoušky

Jak již bylo zveřejněno, ústní zkoušky z jednotlivých předmětů, které zajišťuje katedra manažerské ekonomie, budou probíhat online přes MS TEAMS. Zde jsou pokyny pro jejich organizaci:  Před zkouškou Připravte se na zkoušku podle okruhů předmětu, které máte k dispozici v sylabu předmětu v InSIS, případně nahrané v dokumentovém serveru. Přihlaste se na ústní část zkoušky […]

Možnosti omluvení předmětu, který je vyučován katedrou manažerské ekonomie

Vedení fakulty rozhodlo o možnostech omluvení předmětů z důvodu současné situace, a to za podmínek, které jsou uvedeny zde: https://fph.vse.cz/aktuality/aktualni-informace-pro-studenty-k-zaveru-semestru/ Předměty katedry manažerské ekonomie si může student v souladu s rozhodnutím fakulty omluvit, a to až do doby, než se bude psát druhý průběžný test či před jinou aktivitou v semestru (v průběhu semináře či přednášky), která již rozhoduje […]