Archiv rubriky: Aktuality

Státnice z ekonomie – září

Další termíny státnic z ekonomie budou 8.9., 9.9. a 15.9. 2020.  Přihlašování bude možné od 1.9. 2020. V červnu již další termíny vypsány nebudou a není možné ani navyšovat kapacitu.  

Pokyny pro průběh online ústní zkoušky

Jak již bylo zveřejněno, ústní zkoušky z jednotlivých předmětů, které zajišťuje katedra manažerské ekonomie, budou probíhat online přes MS TEAMS. Zde jsou pokyny pro jejich organizaci:  Před zkouškou Připravte se na zkoušku podle okruhů předmětu, které máte k dispozici v sylabu předmětu v InSIS, případně nahrané v dokumentovém serveru. Přihlaste se na ústní část zkoušky […]

Možnosti omluvení předmětu, který je vyučován katedrou manažerské ekonomie

Vedení fakulty rozhodlo o možnostech omluvení předmětů z důvodu současné situace, a to za podmínek, které jsou uvedeny zde: https://fph.vse.cz/aktuality/aktualni-informace-pro-studenty-k-zaveru-semestru/ Předměty katedry manažerské ekonomie si může student v souladu s rozhodnutím fakulty omluvit, a to až do doby, než se bude psát druhý průběžný test či před jinou aktivitou v semestru (v průběhu semináře či přednášky), která již rozhoduje […]

Státní závěrečné zkoušky z ekonomie- nové termíny

Katedra manažerské ekonomie vypsala nové termíny státních závěrečných zkoušek do INSIS. Jedná se o termíny státních zkoušek:EKS_3, EKS_M, EKS_II, EKS2A, EKS_E a EKS_A. Termíny jsou vypsané následovně: EKS_M: 1.6., 8.6., 9.6., 15.6. a 22.6. EKS_3: 1.6., 8.6., 9.6., 15.6. a 22.6. EKS_II: 28.5. a 18.6. EKS_E a EKS2A: 15.6. a 22.6. EKS2: 8.6., 15.6. a […]

Ústní zkoušky na katedře manažerské ekonomie

Ústní zkoušky na katedře manažerské ekonomie Katedra manažerské ekonomie vypíše termíny ústních zkoušek, u těch předmětů, u kterých je ústní zkouška součástí hodnocení. Termíny budou zveřejněny v pátek 24. 4., ale přihlašovat se na ně bude možné přes INSIS od pondělí 27. 4. 2020 od 8,00. Ústní zkouška bude probíhat online přes MS TEAMS. Pokud to […]

Informace ke státním závěrečným zkouškám z ekonomie

Katedra manažerské ekonomie (FPH) vypsala v únoru termíny státních závěrečných zkoušek z ekonomie na letní semestr. Státní závěrečné zkoušky se do odvolání zatím nemohou konat (viz: https://www.vse.cz/aktuality/harmonogram-vyuky-a-zkouskoveho-obdobi-v-letnim-semestru-zustava-zachovan/) Proto jsou dubnové termíny – 17. 4. a 27. 4. zrušeny. Studenti budou z termínu odhlášeni katedrou. Bohužel v současnosti nemáme informace, od kdy bude umožněno konání státních závěrečných zkoušek. Další termín […]

Obhajoba závěrečných prací

V INSIS je vypsán termín pro obhajobu závěrečných prací na Katedře manažerské ekonomie, který bude 9.6.2020. Na termín se můžete hlásit od 26.2.2020.

Termíny Státní závěrečné zkoušky z ekonomie pro letní semestr 2019/2020

Katedra manažerské ekonomie vypíše dne 24.2. termíny Státní zkoušky z ekonomie pro letní semestr 2019/2020. Přihlašování bude možné od 26.2. od 8.00 hod. Termíny SZZ EKS_M a EKS_3 budou vypsány následovně: 30.3., 17.4., 27.4. a 15.5.

3MI407_Manažerská ekonomie v letním semestru

Na základě žádosti více studentů, katedra manažerské ekonomie nakonec v letním semestru mimořádně vypíše předmět 3MI 407 – Manažerská ekonomie. Podmínkou ale je minimální počet 30  studentů. Registrovat se na předmět můžete standardně přes INSIS.

Zapište si předmět Průmysl 4.0

Katedra manažerské ekonomie opět nabízí předmět PRŮMYSL  4.0 Vyučujícím je Ing. Jan Mládek, bývalý ministr průmyslu a obchodu. V rámci předmětu budou představeny hlavní charakteristiky, trendy, problémy a příležitosti specifické pro oblast managementu zpracovatelského průmyslu, s důrazem na kvalitu a její ekonomické přínosy. Současně na praktických příkladech budou demonstrovány příklady výzev a problémů, před kterými […]

Zapište si předmět Průmysl  4.0