Výzkumné zaměření

Zaměření výzkumné a vývojové činnosti katedry

Katedra mikroekonomie zaměřuje svůj výzkum a vývoj do dvou prioritních oblastí. První oblastí je hodnocení dopadů mikroekonomických aspektů hospodářské politiky na podnikovou sféru v České republice.

Druhá oblast výzkumu a vývoje je zaměřena na promítnutí moderních poznatků mikroekonomie do pedagogického procesu. Navíc je tato oblast výzkumu a vývoje na katedře zaměřena na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce mikroekonomie. Výzkumná a vývojová činnost se tak úzce propojuje s rozsáhlou pedagogickou činností pracovníků katedry.