Učitelé a zaměstnanci

Vedoucí katedry

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

E-mail: pavelkat@vse.cz

Konzultační hodiny, výuka:http://isis.vse.cz/tomas.pavelka;

Zástupce vedoucího katedry

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

E-mail:soukup@vse.cz

Konzultační hodiny, výuka: http://isis.vse.cz/jindrich.soukup;

Tajemnice katedry

doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

E-mail: macakova@vse.cz

Úřední hodiny: http://isis.vse.cz/libuse.macakova;

Sekretářka katedry

Ing. Lenka Matoušková – dočasně nepřítomna, prosím, v případě potřeby kontaktujte katedru přes mail: kmae@vse.cz, nebo vedoucího katedry v době jeho konzultačních hodin

E-mail: lenka.matouskova@vse.cz

Úřední hodiny: http://isis.vse.cz/lenka.matouskova;

 

Pracovníci katedry

Jméno E-mail Kancelář Telefon
prof. Ing. Soukup Jindřich, CSc. soukup@vse.cz 339 RB 8340
prof. PhDr. Kubů Eduard, CSc. kubue@vse.cz 339 RB 8340
prof. PhDr. Jančík Drahomír, CSc.  jancikd@vse.cz  339 RB  8340
prof. Ing. Sirůček Pavel, Ph.D. pavel.sirucek@vse.cz 343 RB 8343
doc. Ing. Breňová Lubomíra, CSc. brenova@vse.cz 314 RB, 8314,
doc. Ing. Hořejší Bronislava, CSc. horejsi@vse.cz 344 RB 8344
doc. PhDr. Krameš Jaroslav, CSc. krames@vse.cz 346 RB, 154JM 8346,jm:4366
doc. PhDr. Macáková Libuše, CSc. macakova@vse.cz 341 RB 8341
doc. Ing. Pošta Vít, Ph. D. postav@vse.cz 341 RB 8341
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. pavelkat@vse.cz  345 RB  8645
PhDr. Adámek Petr, CSc. adamek@vse.cz 345 RB, 154JM 8345,jm:4366
Ing. Džbánková Zuzana, Ph. D. dzbank@vse.cz 324 RB 8324
Ing. Nečadová Marta, Ph. D. necadova@vse.cz 324 RB, 154JM 8324,jm:4366
Ing. Rusmichová Lada, CSc. rusmichl@vse.cz 344 RB 8344
Ing. Soukupová Jana, CSc. jasoukup@vse.cz 342 RB, 154JM 8342,jm:4366
Ing. Kaňková Eva, Ph.D. kankova@vse.cz 345 RB 8345
Ing. Gabriela Kol’veková, Ph.D. gabriela.kolvekova@vse.cz 346 RB,155 JM 8346
Ing. Marie Ligocká marie.ligocka@vse.cz 314 RB, 155 JM 8314
Ing. Jan Bittner jan.bittner@vse.cz 343 RB, 155 JM 8343
Ing. Lenka Matoušková lenka.matouskova@vse.cz 340 RB 8340

Doktorandi

Jméno Školitel
Shala Flakron, MBA doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Ing. Kulbakov Nikolay doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Mgr. Petkov Michal doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Ing. Pícl Michal doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Ing. Špetlík Václav* doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.

*) student prezenční formy doktorského studia