Učitelé a zaměstnanci

Vedení katedry

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Zástupce vedoucího katedry

Ing. Lenka Matoušková

Sekretářka katedry

Vyučující a zaměstnanci

Externisté

Jméno Vyučuje předmět Ident
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Hospodářské dějiny 3MI111
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Hospodářské dějiny 3MI111
Ing. Rút Bízková Management výzkumu a vývoje 33F407
Ing. Jan Mládek, CSc. Průmysl 4.0 33F415

Doktorandi

Jméno Školitel
Bittner Jan, Ing. doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Nguyen Huu Thinh, MSc. prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Řehulka David, Ing. doc. PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.
Shala Flakron, MBA doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.
Sharfaei Shahab doc. Ing. Marek Hudík, Ph.D.