Učitelé a zaměstnanci

Vedení katedry

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

Zástupce vedoucího katedry

Ing. Lenka Matoušková

Sekretářka katedry

Vyučující a zaměstnanci

Externisté

Jméno Vyučuje předmět Ident
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Hospodářské dějiny 3MI111
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Hospodářské dějiny 3MI111
doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. Ekonomie 1 3MI101
Ing. Rút Bízková Management výzkumu a vývoje 33F407
Ing. Jan Mládek, CSc. Průmysl 4.0 33F415

Doktorandi

Jméno Školitel
Shala Flakron, MBA doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Ing. Kulbakov Nikolay doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Mgr. Petkov Michal doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Ing. Pícl Michal doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
Ing. Špetlík Václav doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
Mgr. Rother Ynnon doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.