Učitelé a zaměstnanci

Vedoucí katedry

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.

E-mail: pavelkat@vse.cz

Konzultační hodiny, výuka:http://isis.vse.cz/tomas.pavelka;

Zástupce vedoucího katedry

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

E-mail:soukup@vse.cz

Konzultační hodiny, výuka: http://isis.vse.cz/jindrich.soukup;

Tajemnice katedry

Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

E-mail: macakova@vse.cz

Úřední hodiny: http://isis.vse.cz/libuse.macakova;

Sekretářka katedry

Ing. Lenka Matoušková

E-mail: lenka.matouskova@vse.cz

Úřední hodiny: http://isis.vse.cz/lenka.matouskova;

Pracovníci katedry

Jméno E-mail Kancelář Telefon
Prof. Ing. Soukup Jindřich, CSc. soukup@vse.cz 339 RB 8340
Prof. PhDr. Kubů Eduard, CSc. kubue@vse.cz 339 RB 8340
Prof. PhDr. Jančík Drahomír, CSc.  jancikd@vse.cz  339 RB  8340
Doc. Ing. Breňová Lubomíra, CSc. brenova@vse.cz 314 RB, 154JM 8314,jm:4366
Doc. Ing. Hořejší Bronislava, CSc. horejsi@vse.cz 344 RB 8344
Doc. PhDr. Krameš Jaroslav, CSc. krames@vse.cz 346 RB, 175JM 8346,jm:4357
Doc. PhDr. Macáková Libuše, CSc. macakova@vse.cz 341 RB 8341
Doc. Ing. Pošta Vít, Ph. D. postav@vse.cz 341 RB 8341
Prof. Ing. Sirůček Pavel, Ph.D. sirucek@vse.cz 343 RB 8343
Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. pavelkat@vse.cz  345 RB  8645
PhDr. Adámek Petr, CSc. adamek@vse.cz 345 RB, 154JM 8345,jm:4366
Ing. Džbánková Zuzana, Ph. D. dzbank@vse.cz 324 RB 8324
Ing. Nečadová Marta, Ph. D. necadova@vse.cz 324 RB, 154JM 8324
Ing. Rusmichová Lada, CSc. rusmichl@vse.cz 344 RB 8344
Ing. Soukupová Jana, CSc. jasoukup@vse.cz 342 RB, 154JM 8342
Ing. Kaňková Eva, Ph.D. kankova@vse.cz 345 RB 8345
Ing. Lenka Matoušková lenka.matouskova@vse.cz 340 RB 8340

Doktorandi

Jméno Školitel
Ing. Nikolay Kulbakov Doc. Ing. Tomáše Pavelka, Ph.D.
Ing. Tomáš Pivoňka Doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Ing. Václav Špetlík* Doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
Ing. Petr Obergruber Doc. Ing. Tomáše Pavelka, Ph.D.
Ing. Gawthorpe Kateřina* Doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Krismadewi Laurencia Safirtri, MMBA Doc. Ing. Tomáše Pavelka, Ph.D.
Ing. Dušan Litva Doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.
Ing. Adéla Petreová* Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Ing. Lucie Burešová Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Ing. Michal Pícl Doc. Ing. Tomáše Pavelka, Ph.D.
Dipl.-Ing., Ing.  Jana Haasová Doc. Ing. Libuše Macáková, CSc.

*) student prezenční formy doktorského studia