Předměty

Aktuální rozvrh výuky předmětu a zejména www stránku předmětu s dalšími informacemi (garant předmětu, základní a doplňková literatura k předmětu apod) naleznete ve Veřejném katalogu předmětů Vysoké školy ekonomické. Pro vyhledání předmětu zde stačí zadat ident.

A. Předměty oborově a celoškolsky povinné

Ident Název Informace o kursu
3MI402 a 3MI411 Ekonomie 2 Plán výuky
Podmínky ukončení kurzu
Ukázkové testy
3MI403 Mikroekonomie Plán výuky
Podmínky ukončení kurzu
3MI405 Mikroekonomie Plán výuky
Podmínky ukončení kurzu
3MI404

3MI406

3MI408

Makroekonomie Plán výuky
Podmínky ukončení kurzu (3MI404 a 3MI406)

Materiály ke studiu a ukončení kurzu (3MI408)

3MI491 Ekonomie 2
Arts Management
Okruhy k dílčí zkoušce
3MI622 a 3MI623 Intermediate Microeconomics Mikroekonomie pro středně pokročilé v anglickém jazyce
Plan of Lectures and seminars
State Exam in Microeconomics – see www.vse.cz – subject EKS_I in Public catalogue of courses
IP_415 Intermediate Microeconomics Mikroekonomie pro středně pokročilé v anglickém jazyce
Plan of lectures and seminars (the same as for 3MI622)

B. Předměty volitelné

Ident Název Informace o kursu
3MI321 Etická dimenze institucionálních změn
3MI322 Transformační proces a podniková sféra
3MI323 Trh práce
3MI324 Ekonomie volného času multimediální prostředí předmětu vytvořené za podpory prostředků FRVŠ najdete na adrese http://evc.vse.cz/
3MI325 Vývoj ekonomického myšlení Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI326 Historie standardního ekonomického myšlení Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI327 Nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI328 Vývoj ekonomického myšlení v českých zemích
3MI329 Teorie firmy Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu Ing. J. Soukupové
3MI422 Mikroekonomické základy standardní makroekonomie Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
MIE901 Mikroekonomická analýza Další informace o předmětu najdete na osobní stránce garanta předmětu prof. J. Soukupa
MIE911 Ekonomie Další informace o předmětu najdete na osobní stránce garanta předmětu prof. J. Soukupa

Na adrese http://ekonomie2.vse.cz/ je pro studenty předmětů 3MI402, 3MI411, 3MI403 a 3MI404 nově otevřeno multimediální prostředí, které bylo vytvořené s podporou prostředků FRVŠ