Státní zkoušky

Platnost: od: března 2008
Zveřejněno: 18.9.2007

Okruhy a literatura ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie jsou dostupné v Integrovaném studijním informačním systému (ISIS) Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese http://insis.vse.cz/. Ve veřejném katalogu předmětů zadejte předmět EKS_3.