Předměty

Ident Název předmětu Garant předmětu
3MI910 Economics of the firm and industry

Dodatečné materiály

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
3MI912 Výzkum v manažerské ekonomii

Dodatečné materiály

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
3MI971 Research in managerial economics

Dodatečné materiály

doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
MIE901 Mikroekonomická analýza

Dodatečné materiály

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
MIE911 Ekonomie

Dodatečné materiály

prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.