Státní závěrečná zkouška EKS_II., EKS_3., EKS_M a Obhajoba DP a BP

Katedra manažerské ekonomie vypsala nové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací. Na termíny je možné se hlásit od 1.12.2019. Termíny jsou následující:

SZZ EKS_II  7.1.2019 od 8.30 hod. (kapacita 14 míst), 28.1.2019 od 8.30 hod. (kapacita 14 míst),

SZZ EKS_3  29.1.2019 od 8.00 hod. (kapacita 28 míst), 1.2.2019 od 8.00 hod. (kapacita 14 míst) ,

SZZ EKS_M  29.1.2019 od 8.00 hod. (kapacita 56 míst) , 1.2.2019 od 8.00 hod. (kapacita 56 míst) ,

Obhajoba diplomových a bakalářských prací proběhne dne 29.1.2018 od 13 hod. BP se odevzdávají na katedře do 10.12.2018 a DP do 12.12.2018. Vždy v úředních hodinách.