Zapište si předmět Průmysl 4.0

Katedra manažerské ekonomie opět nabízí předmět

PRŮMYSL  4.0

Vyučujícím je Ing. Jan Mládek, bývalý ministr průmyslu a obchodu.

V rámci předmětu budou představeny hlavní charakteristiky, trendy, problémy a příležitosti specifické pro oblast managementu zpracovatelského průmyslu, s důrazem na kvalitu a její ekonomické přínosy. Současně na praktických příkladech budou demonstrovány příklady výzev a problémů, před kterými stojí nejen průmysl, ale i celá společnost. Zaměřením se na danou oblast si studenti prohloubí a propojí znalosti a dovednosti získané v dalších předmětech studia. Předmět tak propojuje strategický pohled na budoucnost českého a světového průmyslu s pohledem na operativní přístupy provozního managementu. Současně je tento předmět vhodným základem pro pozdější uplatnění v praxi zpracovatelského průmyslu. Pro studenty bude připravena i exkurze u průmyslové firmy, která uvádí do života Průmysl 4.0 v ČR a diskuse s vybranými odborníky.

Pro letní semestr je předmět vypsán na úterý od 9,15.

(více informací najdete v sylabu předmětu zde)

Předmět patří do skupiny předmětů hV1.