Pokyny pro průběh online ústní zkoušky

Jak již bylo zveřejněno, ústní zkoušky z jednotlivých předmětů, které zajišťuje katedra manažerské ekonomie, budou probíhat online přes MS TEAMS.

Zde jsou pokyny pro jejich organizaci: 

Před zkouškou

Připravte se na zkoušku podle okruhů předmětu, které máte k dispozici v sylabu předmětu v InSIS, případně nahrané v dokumentovém serveru.

Přihlaste se na ústní část zkoušky prostřednictvím InSIS.

Zkontrolujte si na InSiS, v kolik hodin přijdete ve vybraný den na řadu. Přihlášení studenti jsou rozdělení v patnáctiminutových intervalech. Prosím, buďte připraveni min. 30 minut před vaším orientačním časem, neb je možné, že někteří studenti před vámi nakonec zkoušku nebudou skládat, či bude kratší. Je však možné, že se zkoušení studentů před vámi protáhne, prosím, buďte trpěliví.

Můžete si též zkontrolovat, kolik bodů jste získali v průběžném hodnocení za svou aktivitu během semestru.

V den zkoušky

  • Spusťte program MS Teams na svém počítači nebo jiném elektronickém zařízení.
  • Počkejte na to, až Vás učitel kontaktujte („zatelefonuje“ Vám) přes MS Teams. Krátce před zkouškou obdržíte mail od toho vyučujícího, který Vás bude zkoušet.
  • Přijměte volání učitele a spusťte kameru na svém zřízení. Bez spuštění kamery (a mikrofonu) nelze zkoušku uskutečnit. Upozornění: Váš rozhovor u zkoušky je nahráván (účastí na jejím konání s nahráváním souhlasíte).
  • Mějte připraven identifikační průkaz s fotografií, který na vyzvání zkoušejícího ukažte do kamery.
  • Učitel Vám v MS Teams zobrazí generátor náhodných čísel a jeho prostřednictvím vylosuje číslo okruhu ze sylabu předmětu.
  • Budete odpovídat na dílčí otázky učitele (bez přípravy) přibližně po dobu 10 – 15 minut.
  • Učitel Vám sdělí celkový počet bodů a známku.
  • Rozhovor přes MS Teams bude ukončen, jeho záznam se uloží se na Streams.

Po dílčí zkoušce

Nejpozději do 24 hodin po ukončení zkoušky budou vloženy body a známka v InSIS.