Category: Aktuality

Výběrové řízení na pracovní pozice na Katedře manažerské ekonomie

Děkan Fakulty podnikohospodářské vypsal výběrové řízení na obsazení pracovních pozic na Katedře manažerské ekonomie. Detailnější informace o výběrovém řízení naleznete zde: https://fph.vse.cz/wp-content/uploads/page/1847/V%C5%98-F3-1.pdf

Přihlašování na dílčí zkoušky KMAE_letní semestr 2018/2019

Katedra manažerské ekonomie bude vypisovat dílčí zkoušky pro letní semestr 2018/2019. Kompletní přehled termínů bude k dispozici od 1.4.2019  a přihlašování na termíny bude možné od 3.4.2019, 12.00 hod. V případě dotazů kontaktujte Sekretariát katedry na emailu kmae@vse.cz

Obhajoba BP a DP na Katedře manažerské ekonomie

Dne 14.6.2019 se uskuteční na Katedře manažerské ekonomie obhajoba závěrečných prací BP a DP (podrobnosti v INSIS). Práce musí být odevzdané v INSIS a ve fyzické podobě na katedře: odevzdání BP do 13.5.2019, Odevzdání DP do 15.5.2019. Úřední hodiny sekretariátu: PO: 8,30-17,00, ST: 8,30-17,00.

Termíny Státní závěrečné zkoušky EKS_3 a EKS_M

Katedra vypsala nové termíny na EKS_3 a EKS_M s možností přihlašování od 6.3.2019 od 8.00. Další termíny SZZ budou vypsány na 31.5. a 14.6.2019. Podrobnosti o termínech naleznete v INSIS.

Státní zkoušky z ekonomie (EKS_M a EKS_3) v březnu

Katedra manažerské ekonomie vypsala termíny Státních zkoušek z ekonomie pro EKS_M a EKS_3 na březen, a to na 1.3.2019 a 13.3.2019. Přihlašování bude možné v Insisu od 11.2. 2019 od 8,00.

Státní závěrečná zkouška EKS_II., EKS_3., EKS_M a Obhajoba DP a BP

Katedra manažerské ekonomie vypsala nové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací. Na termíny je možné se hlásit od 1.12.2019. Termíny jsou následující: SZZ EKS_II  7.1.2019 od 8.30 hod. (kapacita 14 míst), 28.1.2019 od 8.30 hod. (kapacita 14 míst), SZZ EKS_3  29.1.2019 od 8.00 hod. (kapacita 28 míst), 1.2.2019 od 8.00 hod. (kapacita 14 […]

Dílčí zkoušky zimní semestr

Katedra manažerské ekonomie bude vypisovat dílčí zkoušky pro zimní semestr 2018/2019. Kompletní přehled termínů bude k dispozici od 8.11.2018  a přihlašování na termíny bude možné od 12.11.2018, 8.00 hod. V případě dotazů kontaktujte Sekretariát katedry na emailu kmae@vse.cz

Státní zkoušky z ekonomie – termíny v průběhu semestru

Na termíny Státních zkoušek z ekonomie, které se budou konat v průběhu zimního semestru, se studenti budou moci přihlašovat  v  Insisu od 25. 9. 2018.

Katedra mikroekonomie byla přejmenována na Katedru manažerské ekonomie

Senát AS FPH a vedení fakulty schválilo změnu názvu katedry.