Obhajoba závěrečných prací

V INSIS je vypsán termín pro obhajobu závěrečných prací na Katedře manažerské ekonomie, který bude 9.6.2020. Na termín se můžete hlásit od 26.2.2020.