Možnosti omluvení předmětu, který je vyučován katedrou manažerské ekonomie

Vedení fakulty rozhodlo o možnostech omluvení předmětů z důvodu současné situace, a to za podmínek, které jsou uvedeny zde: https://fph.vse.cz/aktuality/aktualni-informace-pro-studenty-k-zaveru-semestru/

Předměty katedry manažerské ekonomie si může student v souladu s rozhodnutím fakulty omluvit, a to až do doby, než se bude psát druhý průběžný test či před jinou aktivitou v semestru (v průběhu semináře či přednášky), která již rozhoduje o případném úspěšném či neúspěšném absolvování předmětu.

Žádost je třeba zaslat s krátkým zdůvodněním (musí odpovídat bodům z rozhodnutí fakulty) na garanta předmětu.