Katedra mikroekonomie byla přejmenována na Katedru manažerské ekonomie

Senát AS FPH a vedení fakulty schválilo změnu názvu katedry.