Podmínky ukončení – Makroekonomie (3MI404 a 3MI406)

Podmínky ukončení kursu obsahuje akreditace předmětu uvedená v ISIS. Zde je uvedena pouze konkretizace obsahu jednotlivých testů.

Hodnocení testů – prezenční studium:
průběžný test (testy), hodnoceny 25 body
závěrečný test, hodnocen 25 body
ústní zkouška hodnocena 50 body

Okruhy k ústní zkoušce – viz Okruhy k dílčí zkoušce z Ekonomie 2 (makroekonomie).

Testy

Otázky z teorie: obsahují problematiku učebnice Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka.

Příklady: jde o příklady typově obsažené ve cvičebnici Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka – Dobrylovský a v učebnici Makroekonomie autorů Soukup – Pošta – Neset – Pavelka.

 

Otázky k aktuální makroekonomické situaci České republiky

Ukazatel Pramen Období
Nominální hrubý domácí produkt (HDP) 3 2018
Nominální hrubý národní důchod 3 2018
Reálný HDP v cenách roku 2010 3 2018
Podíl výdajů domácností na spotřebu v nominálním HDP 3 2018
Podíl tvorby hrubého kapitálu v nominálním HDP 3 2018
Tempo růstu reálného HDP 3 2018 / 17
Mezera produktu 3 2018
Roky recese v ČR od roku 2008 3 2008  – 2018
Průměrná roční míra inflace 3 2018
Roční průměrná míra ekonomické aktivity 15 – 64 let, výběrové šetření ČSÚ 3 2018
Pracovní síla (průměrný počet osob) 3 2018
Roční průměrná míra nezaměstnanosti, výběrové šetření ČSÚ 3 2018
Podíl nezaměstnaných osob na celkové populaci ve věku 15 – 64 let, MPSV 3 2018
Počet nezaměstnaných (průměrný počet osob) 3 2018
Průměrná nominální hrubá měsíční mzda 3 2018
Struktura peněžního agregátu M1 1 31. 12. 2019
Struktura peněžního agregátu M2 1 31. 12. 2019
Struktura příjmů státního rozpočtu 2 2018
Celkový deficit veřejných rozpočtů 3 2018
Dluh veřejných rozpočtů ke konci roku 3 2018
Inflační cíl ČNB 1 31. 12. 2019
REPO 2T ČNB 1 31. 12. 2019
Diskontní sazba 1 31. 12. 2019
Lombardní sazba 1 31. 12. 2019
PMR, povinné minimální rezervy 1 31.12. 2019
Země, kam ČR nejvíce vyváží 2 2018
Země, odkud ČR nejvíce dováží 2 2018
Roční průměrný nominální směnný kurs CZK / EUR 3 2018
Roční průměrný nominální směnný kurs CZK / USD 3 2018

 

Prameny:

  1. Česká národní banka, www.cnb.cz, stav k 31. 12. 2019
  2. Český statistický úřad, Statistická ročenka ČR 2019, www.czso.cz
  3. Makroekonomická predikce MF ČR, červenec 2019; www.mfcr.cz.