Podmínky ukončení – Hospodářské dějiny (3MI111)

předmět Hospodářské dějiny (3MI111)

zkouška

písemná část (cca 60 % celkového hodnocení)
zkouškový test vždy obsahuje:

  • jednu otázku typu volné odpovědi z oblasti hospodářských dějin (viz seznam okruhů) s hodnocením 0 – 40 bodů
  • dvě kvizové otázky z oblasti hospodářských dějin (viz seznam okruhů, resp. ukázku typových kvizů), vždy s pěti nabídkami odpovědí a jedinou správnou možností, s hodnocením 0 (při nesprávně označené odpovědi) nebo 10 bodů (při správně označené odpovědi) u každé otázky
  • čtyři kvizové otázky z oblasti dějin ekonomických teorií (viz seznam okruhů, resp. ukázku typových kvizů), vždy s pěti nabídkami odpovědí a jedinou správnou možností, s hodnocením 0 (při nesprávně označené odpovědi) nebo 10 bodů (při správně označené odpovědi) u každé otázky

Zkouškový test – maximum 100 bodů, časový limit 40 minut, hodnocení odpovídá výše uvedené klasifikační stupnici (% zde uváděná odpovídají dosaženým bodům)

ústní část (cca 40 % celkového hodnocení)
ústní přezkoušení probíhá pouze u studentů, kteří požadují zlepšení výsledku dosaženého v písemné části zkoušky – v tomto případě obdrží jednu otázku z oblasti hospodářských dějin nebo dějin ekonomických teorií (viz seznam okruhů na konci sylabu, zde okruh = otázka) a po přípravě odpovídají s hodnocením 0 – 40 bodů

Ústním přezkoušením lze získat nebo ztratit maximálně 40 bodů (zde body = %).