Okruhy ke zkoušce – Ekonomie 2 pro Arts Management (3MI491)

1. Chování spotřebitele za jistoty: model spotřebitele, který optimalizuje užitek

2. Formování poptávky, vlastnosti poptávky. Vliv změny příjmu, změny ceny a změn cen ostatních spotřebních statků na poptávku

3. Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika a nejistoty

4. Rozhodování výrobce. Produkční analýza; náklady firmy. Příjmy firmy

5. Rozhodování výrobce:.maximalizace zisku

6. Chování firmy – dokonale konkurenční trh

7. Chování firmy – monopol

8. Chování firmy – monopolistická konkurence

9. Chování firmy – modely oligopolu

10. Poptávka na trhu práce v dokonale konkurenčním a nedokonale konkurenčním prostředí

11. Individuální a tržní nabídka na trhu práce

12. Nedokonalá konkurence na trhu práce

13. Rozhodování ekonomických subjektů na trzích kapitálu

14. Příčiny selhávání trhu a jejich řešení. Externality, veřejné statky a asymetrické informace

15. Základní makroekonomické veličiny: měření nezaměstnanosti, cenové indexy

16. Základní makroekonomické veličiny: měření produktu

17. Determinace rovnovážné produkce v modelu produkt – výdaje ve 2 sektorovém modelu

18. Determinace rovnovážné produkce v modelu produkt – výdaje ve 3 sektorovém modelu

19. Determinace rovnovážné produkce v modelu produkt – výdaje ve 4 sektorovém modelu

20. Fiskální politika v modelu produkt – výdaje

21. Určení rovnovážné produkce a agregátní poptávka

22. Trh práce, nezaměstnanost

23. Koncepty agregátní nabídky

24. Účinnost fiskální politiky v modelu agregátní poptávky a agregátní nabídky

25. Účinnost monetární politiky v modelu agregátní poptávky a agregátní nabídky

26. Teorie měnových kursů – koncepce parity kupní síly

27. Teorie měnových kursů – koncepce parity úrokových sazeb

28. Nezaměstnanost a inflace. Koncept Phillipsových křivek