Podmínky zkoušky – Makroekonomie 1 (3MI104)

Systém ověřování znalostí 3MI104 Makroekonomie 1
(požadavky na ukončení předmětu)

Průběžné testy

2 x 25 bodů

50 bodů

Ústní zkouška

50 bodů

Celkem – maximum

100 bodů

Klasifikační stupnice:

UKONČENÍ KLASIFIKAČNÍ STUPEŇ ODPOVÍDAJÍCÍ SLOVNÍ HODNOCENÍ A ZÁPIS V INDEXU POZNÁMKA
ukončeno úspěšně 1 výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
ukončeno neúspěšně 4 nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
neukončeno 4+ nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování – viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O omluveno Upraveno v čl. 19 Studijního řádu.

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Poznámka:

Student postoupí k ústní zkoušce, pokud dosáhne minimálně 25 bodů z průběžných testů. Pokud tomu tak není, je hodnocen stupněm 4. Pokud je student při ústní zkoušce hodnocen stupněm 4+, opakuje ústní zkoušku.