Plán výuky – Makroekonomie 1 (3MI103)

Makroekonomie 1 (3MI103)
Týd. P Ř E D N Á Š K A S E M I N Á Ř
1 Makroekonomické agregáty. Úvod do makroekonomie.
2 Celkové výdaje a rovnovážný produkt. Základní makroekonomické agregáty.
3 Peníze a trh peněz. Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
4 Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Peníze a trh peněz.
5 Hospodářský růst a cyklus. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
6 Nezaměstnanost. Hospodářský růst a cyklus.
7 Inflace. 1. TEST
8 Měnový kurs. Nezaměstnanost.
9 Vnější ekonomická rovnováha. Inflace.
10 Měnová politika. Měnový kurs a vnější ekonomická rovnováha.
11 Státní rozpočet a fiskální politika. Monetární politika.
12 Mezinárodní obchod a obchodní politika. Fiskální politika.
13 Volné téma 2. TEST