Plán výuky – Hospodářské dějiny (3MI111)

Plán výuky Hospodářské dějiny (3MI111)
Týden Téma
1 Ekonomické teorie a ekonomické dějiny
2 Vývoj kapitalismu do roku 1870
3 Hospodářské proměny 1870 – 1914
4 Meziválečný hospodářský vývoj a II.SV
5 Hospodářský vývoj ČR do roku 1945
6 Vyspělé země v období 1945 – 1990
7 Hospodářský vývoj ČR 1945 – 1989
8 Čína a rozvojové země po II.SV
9 Vývoj a podoby standardní ekonomie
10 Formování mikroekonomie a makroekonomie
11 Alternativní přístupy k ekonomii
12 Globalizace a civilizační trendy
13 rezerva, resp. zkuškové testy