Okruhy ke zkoušce

Okruhy ke zkoušce 3MI191

 1. Optimum spotřebitele, změna optima při změně ceny a příjmu; preference a indiferenční mapa
  Měnová politika; nástroje a cíle měnové politiky

 

 1. Produkční funkce v krátkém a dlouhém období; celkový, průměrný a mezní produkt

    Inflace a její měření, příčiny inflace

 

 1. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období; celkové, průměrné a mezní náklady

    Státní rozpočet a veřejné rozpočty

 

 1. Příjmy, zisk a optimum firmy; vztah vývoje příjmů firma a cenové elasticity poptávky

    Vztah mezi inflací a nezaměstnaností: Phillipsovy křivky

 

 1. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu; optimum firmy v krátkém a dlouhém období
  Trh práce a nezaměstnanost

 

 1. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu: z hlediska délky období; při současné změně D a S

    Hospodářský cyklus, příčiny hospodářských cyklů

 

 1. Chování firmy na nedokonale konkurenčním trhu výrobků a služeb, formy nedokonalé konkurence

Agregátní poptávka, změny agregátní poptávky

 

 1. Trh práce, ekonomická renta a transferový výdělek. Individuální a tržní poptávka po práci

Peníze, formy a funkce peněz; trh peněz

 

 1. Trh práce, nabídka práce. Nedokonalá konkurence na trhu práce: monopson a působení odborů

    Domácí produkt a jeho měření

 

 1. Formování poptávky při neměřitelnosti užitku. Elasticita poptávky, koeficient elasticity poptávky
   Agregátní nabídka, změny agregátní nabídky