Plán výuky – Ekonomie 1 (3MI101)

Plán výuky Ekonomie 1 (3MI101)
Týd. P Ř E D N Á Š K A S E M I N Á Ř
1 Úvod do ekonomie.
Trh, tržní mechanismus a jeho prvky.
PPF, grafy, vztahy mezi proměnnými.
2 Teorie spotřebitele.
Produkční a nákladové funkce v krátkém období.
Trh a tržní mechanismus.
3 Produkční a nákladové funkce v dlouhém období.
Příjmy, zisk. Firma v dokonalé konkurenci.
Chování spotřebitele.
4 Firma v nedokonalé konkurenci. Produkční analýza, náklady, příjmy a zisk.
5 Trhy výrobních faktorů. Dokonalá a nedokonalá konkurence.
6 Tržní selhání a mikroekonomická politika státu. Trhy výrobních faktorů.
7 Makroekonomické agregáty.
Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
1. TEST
8 Peníze a trh peněz.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka
Makroekonomické agregáty.
9 Hospodářský růst a cyklus.
Nezaměstnanost.
Celkové výdaje a rovnovážný produkt.
Peníze a trh peněz.
10 Inflace.
Otevřená ekonomika, měnové kursy.
Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
Hospodářský růst a cyklus.
11 Vnější ekonomická rovnováha.
Monetární politika.
Nezaměstnanost. Inflace.
Otevřená ekonomika, měnové kursy.
12 Státní rozpočet, fiskální politika.
Zahraničně ekonomická politika.
Vnější ekonomická rovnováha.
Monetární politika, fiskální politika.
13 Volné téma 2. TEST