Katedra Mikroekonomie ve specializaci Podniková ekonomika

Katedra Mikroekonomie ve specializaci Podniková ekonomika

————————————————————————————

Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.

 • Chování s potřeby v ČR a její modelové vyjádření
 • Vliv strukturální (mikroekonomické) politiky EU na situaci v ČR

Doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc.

 • Vliv ekonomického prostředí na firmy po vstupu do Evropské unie

Doc. Ing. Bronislava Hořejší

 • Mikroekonomické a makroekonomické aspekty přímých zahraničních investic
 • Teorie a praxe přímých zahraničních investic v České republice
 • Teorie multinacionální firmy

Doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

 • Dějiny ekonomického myšlení v Čechách a na Moravě
 • Dějiny výuky ekonomie v českých zemích

Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.

 • Trh práce a mezinárodní mobilita pracovní síly
 • Manager a ekonomie volného času
 • Asymetrická informace a vzdělávání

Doc. Ing. Pavel Sirůček, PhD

 • Globalizace – teoretické aspekty
 • Geneze teorie hodnoty v ekonomických teoriích
 • Soukromé versus společenské vlastnictví v 21. století
 • Moderní přístupy k ekonomickým cyklů
 • Dlouhé vlny společensko-ekonomického vývoje
 • Pojetí racionality v ekonomických teoriích
 • Mikroekonomické zakotvení standardní makroekonomické teorie ve světle globalizace

Podrobnější informace mohou zájemci získat u vedoucího katedry.