Finished Projects

The following tables provide an overview of already completed projects.

International projects

Project name Agency Researcher Period
Czech English from to
Italské firmy v zemích střední a východní Evropy Italian Firms in Central and Eastern Euroopean Countries University of Insubria, Varese. Italy Prof. Soukup 2003 2004
Restrukturalizace podniků na různých stupních transformace vlastnictví: Česká republika a Polsko Enterprise Restructuring at Different Stages of Ownership Transformation: the Czech Republic and Poland ACE Phare Programme (EU) Prof. Soukup 1993 1995

Czech Science Foundation

Project name

No. Researcher Period
Czech English from                                                to
Aplikovaná mikroekonomie v podmínkách české ekonomiky   GA402/00/0447 Macáková, Libuše 1. 1. 2000 31. 12. 2002
Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik The methodology of the structural policies effects assessment GA402/05/2509 Soukup, Jindřich 1. 1. 2005 31. 12. 2007
Migrace kvalifikované pracovní síly po vstupu České republiky do EU   GA402/06/0249 Macáková, Libuše 1. 1. 2006 31. 12. 2007
Vliv ekonomického prostředí ČR na podniky v procesu připojování k EU Effect of economic environment on firms during the access process of Czech Republic to the EU GA402/03/1315 Breňová, Lubomíra 1. 1. 2003 31. 12. 2005
Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948   GA402/06/0275 Krameš, Jaroslav 1. 1. 2006 31. 12. 2008
Výzkum základních charakteristik mikroekonomického prostředí v ČR netradičními metodami počítačové simulace Research on basic characteristics of the microeconomic environment in the Czech Republic based on non-traditional methods of computer simulation GA402/00/0499 Soukup, Jindřich 1. 1. 2000 31. 12. 2002

University Development Fund (FRVŠ)

Project name No. Researcher Period
Czech English from to
Distanční studium mikroekonomie s využitím multimediálního učebního textu   1457-F5 Macáková, Libuše 1. 1. 2001 31. 12. 2001
Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR The content of economics theory subjects taught at economic faculties F5 1741 Soukup, Jindřich    
Výuka předmětů ekonomické teorie na vysokých školách v ČR Economic theory subjects taught at universities in the Czech Republic 870 Soukup, Jindřich    

 Internal Grant Agency of the Univesity of Economics (IGA)

Project name No. Researcher Period
Czech English from to
Analýza efektivnosti investičních pobídek ve středoevropském prostoru Evropské unie   F3/16/2010 Makovský, Petr 1. 3. 2010 31. 12. 2010
Analýza měnového kurzu a modely rovnovážného reálného měnového kursu   10/08 Pošta, Vít 21.7.2008 30. 9. 2009
Asymetrická informace na trhu práce   F3/23/2010 Bican, Vítězslav 1. 3. 2010 31. 12. 2010
Cizinci na českém trhu práce   MF/12/2010 Pavelka, Tomáš 1. 3. 2010 31. 12. 2010
Efektivnost českého kapitálového trhu a vybrané aspekty portfolio managementu   8/06 Pošta, Vít 17. 7. 2006 30. 9. 2007
Skutečné bariéry inovací   9/08 Teodor, Michal 21. 7. 2008 30. 9. 2009
Adaptace podnikové sféry ČR na měnící se podmínky před vstupem do EU – etické aspekty procesu připojování   13/02 Džbánková, Zuzana 1. 9. 2002 31. 8. 2003
Odraz globalizace v obsahu a struktuře výuky vybraných předmětů MIE Reflection of globalization in content and structure of selected subjects MIE 13/04 Sirůček, Pavel 1. 9. 2004 30. 9. 2005
Společenská odpovědnost firem (CSR) jako součást podnikatelského prostředí Corporate social responsibility (CSR) as a part of business environment 17/05 Soukupová, Jana 15. 7. 2005 30. 9. 2006