Current Projects

The following tables provide an overview of ongoing projects.

International projects

Project name

Researcher

Co-researcher

Period

Czech

English

from

to

U-multirank: vícerozměrné globální hodnocení universit: studie proveditelnosti U-Multirank: a multi-dimensional global university ranking: the feasibility study See http://www.u-multirank.eu/consortium/ Prof. Soukup 2009 2011

Ministry of Education, Youth and Sports

Project name

No.

Researcher

Period

 

Czech

English

from

to

 
Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy The new theory of economy and management organisations and their adaptation MSM6138439905 Kislingerová Eva 1. 1. 2005 31. 12. 2011
Co-resarchers from the Department of Microeconomics: prof. Soukup, ass. prof. Breňová, Ing. Nečadová        

University Development Fund (FRVŠ)

Project name No. Researcher Period  
Czech English from to  
Výuka předmětu Ekonomie 2 v multimediálním prostředí The intermediate course Economics in multimedia environment 2623 Macáková Libuše 1. 1. 2011 31. 12. 2011

Internal Grant Agency of the Univesity of Economics (IGA)

Project name

No.

Researcher

Period

Czech

English

from

to

Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice   MF/23/2011 Pavelka, Tomáš 1. 3. 2011 31. 12. 2011
Hodnocení systému vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku posstavených na principu trojí zodpovědnosti   20/2011 Descubes, Irena 1. 3. 2011 31. 12. 2011
Vývoj měnových kurzů ve státech střední Evropy po roce 1989   8/2011 Makovský, Petr 1. 3. 2011 31. 12. 2011
Vzdělání jako informace – ekonomie informací na trhu práce   12/2011 Bican, Vítězslav 1. 3. 2011 31. 12. 2011