Scientific Projects

The following table provides an overview of the latest scientific projects of the Department of Managerial Economics.

Název/ Title Řešitel/Researcher Agency Period
Odhad dopadů změny minimální mzdy na jednotlivá odvětví
Estimation of the impact of changes in the minimum wage on individual sectors
prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc.
doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.
ČMKOS 2018
Analýza dopadu komunitních měn pro rozvoj lokálních podniků a lokální ekonomiky obecně
Analysis of the impact of community currencies on the development of local businesses and the local economy in general
Ing. Kateřina Gawthorpe IGA VŠE 2016-2017
 Inovace a flexibilita trhu práce: Faktory působící na trh práce v České republice a Indonésii
Labor Market Flexibility and Innovation: Determinant Labor Market in Czech and Indonesia 
Laurencia Safitri Krismadewi IGA VŠE 2017
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
The position of developing countries in the global economy and possibilities of their further development
Ing. Gabriela Hrubcová, Ph.D. IGA VŠE 2015
Racionalita českého spotřebitele
Rationality of the Czech consumer
Darya Korlyakova IGA VŠE 2015