Výsledky vyhledávání

Zobrazuji 14278 výsledků
https://kmae.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Kdo jsme Naše webová adresa je: https://kmae.vse.cz. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme Komentáře Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shr...

https://kmae.vse.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

https://kmae.vse.cz/o-katedre/
...

https://kmae.vse.cz/o-katedre/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/
...

https://kmae.vse.cz/studium/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/pro-absolventy/
...

https://kmae.vse.cz/pro-absolventy/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/
...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/spoluprace-s-firmami/
...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/spoluprace-s-firmami/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/rozvoj-poradenstvi/
...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/rozvoj-poradenstvi/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/plan-vyuky/
Plán výuky Ekonomie 1 (3MI101) Týd. P Ř E D N Á Š K A S E M I N Á Ř 1 Úvod do ekonomie. Trh, tržní mechanismus a jeho prvky. PPF, grafy, vztahy mezi proměnnými....

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/podminky-zkousky/
Systém ověřování znalostí 3MI101 Ekonomie 1 (požadavky na ukončení předmětu) VIZ 3MI101 Klasifikační stupnice: Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnoc...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/podminky-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/plan-vyuky/
Plán výuky Mikroekonomie 1 (3MI102) Týd. P Ř E D N Á Š K A S E M I N Á Ř 1 Úvod do ekonomie. Trh a tržní mechanismus. (Prvky tržního mechanismu. Pohyb po k...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/okruhy-ke-zkousce/
1. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Celkový užitek. Mezní užitek. Optimum spotřebitele. Odvození poptávky v kardinalistické verzi....

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/podminky-zkousky/
Systém ověřování znalostí 3MI102 Mikroekonomie 1 (požadavky na ukončení předmětu) Klasifikační stupnice: Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi102/podminky-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/plan-vyuky/
Makroekonomie 1 (3MI103) Týd. P Ř E D N Á Š K A S E M I N Á Ř 1 Makroekonomické agregáty. Úvod do makroekonomie. 2 Celkové výdaje a rovnovážný produkt. Základn...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/okruhy-ke-zkousce/
1. Hrubý domácí produkt Metody zjišťování hrubého domácího produktu. Hrubý a čistý domácí produkt. Nominální a reálný domácí produkt. Hrubý domácí produkt a hrubý národní d...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/podminky-zkousky/
Systém ověřování znalostí 3MI103 Makroekonomie 1 (požadavky na ukončení předmětu) aktivita na seminářích 10 bodů průběžné testy 2 x 20 bodů 40 bodů ústní...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi103/podminky-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/podminky-zkousky/
Systém ověřování znalostí 3MI104 Makroekonomie 1 (požadavky na ukončení předmětu) Průběžné testy 2 x 25 bodů 50 bodů Ústní zkouška 50 bodů Celke...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/podminky-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/okruhy-ke-zkousce/
1. Hrubý domácí produkt Metody zjišťování hrubého domácího produktu. Hrubý a čistý domácí produkt. Nominální a reálný domácí produkt. Hrubý domácí produkt a hrubý národní d...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi106/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi106/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi106/plan-vyuky/
Plán výuky Mikroekonomie 1 (3MI106) Týd. P Ř E D N Á Š K A S E M I N Á Ř 1 Úvod do ekonomie. Trh a tržní mechanismus. (Prvky tržního mechanismu. Pohyb po k...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi106/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/podminky-zkousky/
Systém ověřování znalostí 3MI106 Mikroekonomie 1 (požadavky na ukončení předmětu) Klasifikační stupnice: Ukončení Klasifikační stupeň Odpovídající slovní hodnocení a...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/podminky-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi106/okruhy-ke-zkousce/
1. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Celkový užitek. Mezní užitek. Optimum spotřebitele. Odvození poptávky v kardinalistické verzi....

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/mikroekonomie1-3mi106/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/plan-vyuky-hospodarske-dejiny-3mi111/
Plán výuky Hospodářské dějiny (3MI111) TýdenTéma 1Ekonomické teorie a ekonomické dějiny 2Vývoj kapitalismu do roku 1870 3Hospodářské proměny 1870 – 1914 4Meziválečný hospodá...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/plan-vyuky-hospodarske-dejiny-3mi111/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/podminky-ukonceni/
Předmět Hospodářské dějiny (3MI111) zkouška písemná část (cca 60 % celkového hodnocení) zkouškový test vždy obsahuje: jednu otázku typu volné odpovědi z oblasti hospodářský...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/podminky-ukonceni/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/okruhy-ke-zkousce/
ZKOUŠKOVÉ OKRUHY K HOSPODÁŘSKÝM DĚJINÁM: Hospodářská a sociální změna v období přechodu od feudalismu k ranému kapitalismu (do konce 18. století). Fenomén industrializace (pr...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/vzorove-otazky-ke-zkousce/
UKÁZKA TYPOVÝCH KVIZOVÝCH OTÁZEK Z PROBLEMATIKY DĚJIN EKONOMICKÝCH TEORIÍ: (vždy platí právě jedna z nabízených možností) 1. Merkantilisté považovali za hlavní zdroj růstu bohat...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/vzorove-otazky-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/terminy-zkousek/
3MI111 – Hospodářské dějiny A. Termíny písemné části dílčí zkoušky Termíny písemné části zkoušky jsou zveřejněny v systému ISIS. Další informace ke zkoušce Kde a jak se...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/hospodarske-dejiny-3mi111/terminy-zkousek/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi191/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi191/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3be113/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3be113/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3be113/topics-of-lectures-and-seminars/
Topics of lectures and seminars  Week Lectures Seminars 1 Introduction into macroeconomics Introduction into macroeconomics 2 Macroeconomics aggregates Macroeconomics aggregate...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3be113/topics-of-lectures-and-seminars/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3be113/assessment-methods-and-criteria/
Assessment methods and criteria Seminar paper, presentation 6 points Solving examples and tasks 4 points Mid-term test 2 x 20 points 40 points Oral exam 50 points...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3be113/assessment-methods-and-criteria/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3mi603/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3mi603/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3mi603/topics-of-lectures-and-seminars/
Topics of lectures and seminars  Week Lectures Seminars 1 Introduction into macroeconomics Introduction into macroeconomics 2 Macroeconomics aggregates Macroeconomics aggregate...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3mi603/topics-of-lectures-and-seminars/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3mi603/assessment-methods-and-criteria/
Assessment methods and criteria Seminar paper, presentation 6 points Solving examples and tasks 4 points Mid-term test 2 x 20 points 40 points Oral exam 50 points...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/macroeconomics1-3mi603/assessment-methods-and-criteria/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/plan-vyuky/
MAKROEKONOMIE 1 (3MI 104) TÝDEN PŘEDNÁŠKA 1. Úvod do makroekonomie. 2. Základní makroekonomické agregáty. 3. Celkové výdaje a rovnová...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/makroekonomie1-3mi104/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/podminky-ukonceni/
Podmínky ukončení kurzů středně pokročilé Ekonomie 3MI402 a 3MI411 Absolvování předmětu je založeno na práci studenta na cvičení a na dílčí zkoušce, jejíž těžiště spočív...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/podminky-ukonceni/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/vzorove-testy/
Ukázkový opakovací MIE minitest od ZS 2017 1) Zapište pomocí rovnice nákladové optimum firmy, včetně slovního označení použitých symbolů (1 bod) 2) Zakreslete dlouhodobé optimum...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/vzorove-testy/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi403/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi403/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-arts-management-3mi491/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-arts-management-3mi491/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-arts-management-3mi491/okruhy-ke-zkousce/
1. Chování spotřebitele za jistoty: model spotřebitele, který optimalizuje užitek 2. Formování poptávky, vlastnosti poptávky. Vliv změny příjmu, změny ceny a změn cen ostatních spotř...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-arts-management-3mi491/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/intermediate-microeconomics-ip415/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/intermediate-microeconomics-ip415/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/katedra-mikroekonomie-ve-specializaci-podnikova-ekonomika/
Katedra Mikroekonomie ve specializaci Podniková ekonomika ------------------------------------------------------------------------------------ Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Chování s po...

https://kmae.vse.cz/katedra-mikroekonomie-ve-specializaci-podnikova-ekonomika/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/publikacni-cinnost/informace-k-publikacni-cinnosti/
Definice publikačních výstupů pro RIV Vědecké recenzované časopisy vydávané na VŠE a zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik při Radě pro výzkum, vývoj a ino...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/publikacni-cinnost/informace-k-publikacni-cinnosti/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/ke-stazeni/
Užitečné odkazy Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze Fakulta podnikohospodářská (FPH)  Katedra logistiky Katedra managementu Katedra marketingu Katedra mikroekonomie Kated...

https://kmae.vse.cz/ke-stazeni/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/katedra-mikroekonomie-byla-prejmenovana-na-katedru-manazerske-ekonomie/
Senát AS FPH a vedení fakulty schválilo změnu názvu katedry....

https://kmae.vse.cz/aktuality/katedra-mikroekonomie-byla-prejmenovana-na-katedru-manazerske-ekonomie/
Podle Ondřej Machek, dne 09/07/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/docasna-nepritomnost-pani-sekretarky-katedry/
...

https://kmae.vse.cz/aktuality/docasna-nepritomnost-pani-sekretarky-katedry/
Podle pavelkat, dne 09/16/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zkousky-z-ekonomie-terminy-v-prubehu-semestru/
Na termíny Státních zkoušek z ekonomie, které se budou konat v průběhu zimního semestru, se studenti budou moci přihlašovat  v  Insisu od 25. 9. 2018....

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zkousky-z-ekonomie-terminy-v-prubehu-semestru/
Podle pavelkat, dne 09/16/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zaverecna-zkouska-eks_ii-eks_3-eks_m-a-obhajoba-dp-a-bp/
Katedra manažerské ekonomie vypsala nové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací. Na termíny je možné se hlásit od 1.12.2019. Termíny jsou následující:...

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zaverecna-zkouska-eks_ii-eks_3-eks_m-a-obhajoba-dp-a-bp/
Podle Lenka Rohlíková, dne 11/22/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/okruhy-ke-zkousce/
Část mikroekonomie 1. Chování spotřebitele a formování poptávky Užitek a jeho měření. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Optimum s...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi101/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/dilci-zkousky-zimni-semestr/
Katedra manažerské ekonomie bude vypisovat dílčí zkoušky pro zimní semestr 2018/2019. Kompletní přehled termínů bude k dispozici od 8.11.2018  a přihlašování na termíny bude možné o...

https://kmae.vse.cz/aktuality/dilci-zkousky-zimni-semestr/
Podle Lenka Rohlíková, dne 11/05/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi403/plan-vyuky/
Týden přednáška Seminář 1 Teorie spotřebitele Úvod, nástroje mikroekonomické analýzy 2 Analýza poptávky Teorie spotřebitele 3 (poptáv...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi403/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi405/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi405/
Podle Lenka Rohlíková, dne 01/07/2019

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi191/okruhy-ke-zkousce/
3MI191 - Ekonomie 1 A. Termíny dílčích zkoušek Termíny dílčích zkoušek pro jednotlivé studijní skupiny jsou postupně otevírány zkoušejícími v průběhu listopadu v systému INSIS....

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi191/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi405/podminky-ukonceni-kurzu/
Práce v průběhu semestru a dílčí zkouška Absolvování předmětu je založeno na práci studenta na semináři a na dílčí zkoušce. Na seminářích může student získat body a) za...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi405/podminky-ukonceni-kurzu/
Podle Lenka Rohlíková, dne 01/07/2019

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi403/podminky-ukonceni/
Práce v průběhu semestru a dílčí zkouška Absolvování předmětu je založeno na práci studenta na semináři a na dílčí zkoušce. Na seminářích může student získat body a) za...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi403/podminky-ukonceni/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi191/okruhy-ke-zkousce-2/
Okruhy ke zkoušce 3MI191 Optimum spotřebitele, změna optima při změně ceny a příjmu; preference a indiferenční mapa Měnová politika; nástroje a cíle měnové politiky...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/ekonomie1-3mi191/okruhy-ke-zkousce-2/
Podle Lenka Rohlíková, dne 01/09/2019

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi405/plan-vyuky-mikroekonomie-3mi405/
Týden přednáška Seminář 1 Teorie spotřebitele Úvod, nástroje mikroekonomické analýzy 2 Analýza poptávky Teorie spotřebitele 3 (poptáv...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/mikroekonomie-3mi405/plan-vyuky-mikroekonomie-3mi405/
Podle Lenka Rohlíková, dne 01/07/2019

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zkousky-z-ekonomie-eks_m-a-eks_3-v-breznu/
Katedra manažerské ekonomie vypsala termíny Státních zkoušek z ekonomie pro EKS_M a EKS_3 na březen, a to na 1.3.2019 a 13.3.2019. Přihlašování bude možné v Insisu od 11.2. 2019 od 8,0...

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zkousky-z-ekonomie-eks_m-a-eks_3-v-breznu/
Podle pavelkat, dne 02/03/2019

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/statni-zkousky/
Okruhy ke zkoušce z Ekonomie Část mikroekonomie 1. Chování spotřebitele a formování poptávky Užitek a jeho měření. Optimum spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé m...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/statni-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/
Aktuální rozvrh výuky předmětu a zejména www stránku předmětu s dalšími informacemi (garant předmětu, základní a doplňková literatura k předmětu apod) naleznete ve Veřejném katalo...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/predmety/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/o-katedre/profil-katedry/
Činnost katedry manažerské ekonomie zahrnuje jak pedagogické, tak i vědecko výzkumné aktivity. V pedagogické činnosti poskytuje katedra vzdělání v oblasti ekonomické teorie (tj. makroeko...

https://kmae.vse.cz/o-katedre/profil-katedry/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/mimosemestralni-kurzy/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/mimosemestralni-kurzy/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/bakalarske-prace/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/bakalarske-prace/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/vedlejsi-specializace/
Základní údaje o vedlejší specializaci Ekonomika a média najdete v jejím sylabu ve veřejném katalogu předmětů VŠE pod identem 3EM VS – Ekonomika a média Charakteristika vedlejší s...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/vedlejsi-specializace/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/statni-zkousky/
Platnost: od: března 2008 Zveřejněno: 18.9.2007 Okruhy a literatura ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie jsou dostupné v Integrovaném studijním informačním systému (ISIS) Vysoké...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/statni-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/mimosemestralni-kurzy/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/mimosemestralni-kurzy/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/diplomove-prace/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/diplomove-prace/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/predmety/
Předmět MIE921 Přihlášení ke zkoušce je spojeno s odevzdáním práce na předem dohodnuté téma. Předměty MIE901 a MIE911 Ukončení kursů vychází ze Sylabu předmětu MIE901 - Mi...

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/predmety/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/prijimaci-zkousky/
Úroveň vzdělání požadovaná k přijetí Ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu složením státních závěrečných zkoušek a obhájením diplomové práce....

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/prijimaci-zkousky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/plan-studia/
Podrobnou specifikaci jednotlivých úkolů najdete v opatření děkana 4/2008 ze 16. června 2008, které je zveřejněno na stránce FPH. Během 3 až 4 let studia je doktorand aktivní v násle...

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/plan-studia/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/temata-disertacnich-praci/
Zadání jednotlivých témat je pouze orientační. Konkrétní zadání doktorské práce lze specifikovat v rámci konzultací s jednotlivými vyučujícími. Uchazeč o studium již při přij...

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/temata-disertacnich-praci/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/vyzkumne-zamereni/
Zaměření výzkumné a vývojové činnosti katedry Katedra mikroekonomie zaměřuje svůj výzkum a vývoj do dvou prioritních oblastí. První oblastí je hodnocení dopadů mikroekonomických a...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/vyzkumne-zamereni/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/
V rámci doktorského studia Vám katedra mikroekonomie nabízí studijní obor Ekonomie Studijní obor: Ekonomie Studijní program: Ekonomické teorie Charakteristika oboru Obor se zaměřuje...

https://kmae.vse.cz/studium/doktorske-studium/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/o-katedre/predmety/
Bakalářské předměty Magisterské předměty Předměty doktorského studia...

https://kmae.vse.cz/o-katedre/predmety/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/projekty/
Grantová agentura: Rada vlády pro sociální a ekonomickou strategii Název projektu: Sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU - ekonomická konvergence, konkurenceschopnost a soci...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/projekty/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/mezinarodni-spoluprace/
Grantová agentura: Interní agentura University of Insubria, Varese. Itálie Název projektu: Italian Firms in Central and Eastern Euroopean Countries Řešitel projektu za ČR: prof.. I...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/mezinarodni-spoluprace/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/publikacni-cinnost/
Informace k publikační činnosti...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/publikacni-cinnost/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/prihlasovani-na-dilci-zkousky-kmae_letni-semestr-2018-2019/
Katedra manažerské ekonomie bude vypisovat dílčí zkoušky pro letní semestr 2018/2019. Kompletní přehled termínů bude k dispozici od 1.4.2019  a přihlašování na termíny bude možné od...

https://kmae.vse.cz/aktuality/prihlasovani-na-dilci-zkousky-kmae_letni-semestr-2018-2019/
Podle Lenka Rohlíková, dne 04/01/2019

https://kmae.vse.cz/aktuality/terminy-statni-zaverecne-zkousky-eks_3-a-eks_m/
Katedra vypsala nové termíny na EKS_3 a EKS_M s možností přihlašování od 6.3.2019 od 8.00. Další termíny SZZ budou vypsány na 31.5. a 14.6.2019. Podrobnosti o termínech naleznete v INSIS....

https://kmae.vse.cz/aktuality/terminy-statni-zaverecne-zkousky-eks_3-a-eks_m/
Podle Lenka Rohlíková, dne 03/01/2019

https://kmae.vse.cz/aktuality/vyberove-rizeni-na-pracovni-pozice-na-katedre-manazerske-ekonomie/
Děkan Fakulty podnikohospodářské vypsal výběrové řízení na obsazení pracovních pozic na Katedře manažerské ekonomie. Detailnější informace o výběrovém řízení naleznete zde:...

https://kmae.vse.cz/aktuality/vyberove-rizeni-na-pracovni-pozice-na-katedre-manazerske-ekonomie/
Podle pavelkat, dne 04/29/2019

https://kmae.vse.cz/aktuality/obhajoba-bp-a-dp-na-katedre-manazerske-ekonomie/
Dne 14.6.2019 se uskuteční na Katedře manažerské ekonomie obhajoba závěrečných prací BP a DP (podrobnosti v INSIS). Práce musí být odevzdané v INSIS a ve fyzické podobě na katedře:...

https://kmae.vse.cz/aktuality/obhajoba-bp-a-dp-na-katedre-manazerske-ekonomie/
Podle Lenka Rohlíková, dne 03/07/2019

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zaverecna-zkouska-a-obhajoba-diplomovych-praci-na-kmae-zimni-semestr/
V zimním semestru 2019/2020 bude Katedra manažerské ekonomie vypisovat termíny Státní zkoušky a obhajoby diplomových prací. Přihlášení na termíny bude možné po zapsání mimosemstráln...

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zaverecna-zkouska-a-obhajoba-diplomovych-praci-na-kmae-zimni-semestr/
Podle Lenka Rohlíková, dne 06/27/2019

https://kmae.vse.cz/kontakty/
...

https://kmae.vse.cz/kontakty/
Podle Stanislav Vojíř, dne 05/28/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/vystoupeni-ing-heleny-horske-ph-d-hlavni-ekonomky-raiffeisenbank-a-s/
V rámci konference The 13th International Days of Statistics and Economics, kterou již tradičně spolupořádá katedra manažerské ekonomie, vystoupí: Ing. Helena Horská, Ph.D., hlavní ek...

https://kmae.vse.cz/aktuality/vystoupeni-ing-heleny-horske-ph-d-hlavni-ekonomky-raiffeisenbank-a-s/
Podle pavelkat, dne 09/03/2019

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/ekonomie2-3mi402-3mi411/
Orientační plán výuky Ekonomie 2 (3MI411) na ZS 2019 Týden Přednáška 1 (středa) Přednáška 2 (čtvrtek) 1 Spotřebitel Poptávka 2 Technologie Náklady 3...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/ekonomie2-3mi402-3mi411/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/okruhy-ke-zkousce/
Výsledek dílčí zkoušky je založen na třech činnostech studenta. A. Průběžné aktivity Aktivita na seminářích (prezenční forma studia) nebo zpracování a prezentace úloh na zadaná...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/ekonomie2-3mi402-3mi411/okruhy-ke-zkousce/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/
...

https://kmae.vse.cz/odborne-aktivity/veda-vyzkum/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/
...

https://kmae.vse.cz/studium/bakalarske-studium/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/makroekonomie-3mi404-3mi406/plan-vyuky/
Týden Témata 1 Předmět makroekonomie. Výkonnost ekonomiky 2 Spotřeba, investice 3 Model produkt – výdaje. Fiskální politika v modelu produkt - výdaje 4 Trh...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/makroekonomie-3mi404-3mi406/plan-vyuky/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/intermediate-microeconomics-3mi622/plan-of-lectures/
Literature: Nicholson, Snyder, Luke & Wood: Intermediate Microeconomics. Cengage Learning EMEA, 2008. ISBN: 978-1-84480-629-4, www.cengage.co.uk Plan of lectures and seminars:  3MI622...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/intermediate-microeconomics-3mi622/plan-of-lectures/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/intermediate-microeconomics-3mi622/
...

https://kmae.vse.cz/studium/magisterske-studium/predmety/intermediate-microeconomics-3mi622/
Podle xbarp49, dne 08/17/2018

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zaverecna-zkouska/
Katedra manažerské ekonomie vypsala nové termíny Státní závěrečné zkoušky EKS_3 a EKS_M s možností přihlašování od 25.9.2019 od 8.00. Termíny SZZ budou vypsány na 23.10.2019. a 31.1...

https://kmae.vse.cz/aktuality/statni-zaverecna-zkouska/
Podle Lenka Rohlíková, dne 09/23/2019

https://kmae.vse.cz/aktuality/manazerska-ekonomie-nova-publikace-clenu-katedry/
Členové Katedry manažerské ekonomie doc. Macáková, Ing. Rusmichová, prof. Soukup, Ing. Soukupová a Ing. Löster  z Katedry statistiky a pravděpodobnosti vydali novou učebnici:...

https://kmae.vse.cz/aktuality/manazerska-ekonomie-nova-publikace-clenu-katedry/
Podle pavelkat, dne 10/07/2019

https://kmae.vse.cz/o-katedre/ucitele-zamestnanci/
Vedoucí katedry doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. E-mail: pavelkat@vse.cz Konzultační hodiny, výuka:http://isis.vse.cz/tomas.pavelka; Zástupce vedoucího katedry prof. Ing. Jindřich Souk...

https://kmae.vse.cz/o-katedre/ucitele-zamestnanci/
Podle xbarp49, dne 08/07/2018