Předměty

Aktuální rozvrh výuky předmětu a zejména www stránku předmětu s dalšími informacemi (garant předmětu, základní a doplňková literatura k předmětu apod) naleznete ve Veřejném katalogu předmětů Vysoké školy ekonomické. Pro vyhledání předmětu zde stačí zadat ident.

A. Předměty oborově a celoškolsky povinné

Ident Název Informace o kursu
3MI402 a 3MI411 Ekonomie 2 Plán výuky
Podmínky ukončení kursu
Ukázkové testy
3MI403 Mikroekonomie Plán výukyPodmínky ukončení kursu
3MI404

3MI406

Makroekonomie Plán výukyPodmínky ukončení kurzu
3MI491 Ekonomie 2
Arts Management
Okruhy k dílčí zkoušce
3MI622 Intermediate Microeconomics Mikroekonomie pro středně pokročilé v anglickém jazyce
Plan of Lectures and seminars
State Exam in Microeconomics – see www.vse.cz – subject EKS_I in Public catalogue of courses
IP_415 Intermediate Microeconomics Mikroekonomie pro středně pokročilé v anglickém jazyce
Plan of lectures and seminars (the same as for 3MI622)

B. Předměty volitelné

Ident Název Informace o kursu
3MI321 Etická dimenze institucionálních změn
3MI322 Transformační proces a podniková sféra
3MI323 Trh práce
3MI324 Ekonomie volného času multimediální prostředí předmětu vytvořené za podpory prostředků FRVŠ najdete na adrese http://evc.vse.cz/
3MI325 Vývoj ekonomického myšlení Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI326 Historie standardního ekonomického myšlení Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI327 Nestandardní přístupy k ekonomickým teoriím Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
3MI328 Vývoj ekonomického myšlení v českých zemích
3MI329 Teorie firmy Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu Ing. J. Soukupové
3MI422 Mikroekonomické základy standardní makroekonomie Další informace o předmětu najdete na osobní stránce
garanta předmětu doc. P. Sirůčka
MIE901 Mikroekonomická analýza Další informace o předmětu najdete na osobní stránce garanta předmětu prof. J. Soukupa
MIE911 Ekonomie Další informace o předmětu najdete na osobní stránce garanta předmětu prof. J. Soukupa

Na adrese http://ekonomie2.vse.cz/ je pro studenty předmětů 3MI402, 3MI411, 3MI403 a 3MI404 nově otevřeno multimediální prostředí, které bylo vytvořené s podporou prostředků FRVŠ