Plán výuky – Mikroekonomie 1 (3MI106)

Plán výuky Mikroekonomie 1 (3MI106)

Týd.

P Ř E D N Á Š K A

S E M I N Á Ř

1 Úvod do ekonomie.

Trh a tržní mechanismus. (Prvky tržního mechanismu. Pohyb po křivce poptávky a nabídky a pohyb křivky.)

Použití grafů v mikroekonomii. Vztahy mezi proměnnými. Směrnice přímky a křivky. Pohyb po křivce a pohyb křivky.

Ilustrace pomocí hranice výrobních možností.

2 Trh a tržní mechanismus.

Cenová elasticita poptávky.

Trh a tržní mechanismus. Pohyb po křivce poptávky a nabídky a pohyb křivky.
3 Chování spotřebitele. Elasticita poptávky.
4 Produkční a nákladová analýza v krátkém období. Chování spotřebitele.
5 Produkční a nákladová analýza v dlouhém období.

Příjmy, zisk a optimum firmy.

 

Produkční a nákladová analýza v krátkém období.
6 Firma v dokonalé konkurenci. Produkční a nákladová analýza v dlouhém období.

Příjmy, zisk a optimum firmy.

7 Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu. Firma v dokonalé konkurenci.

Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu.

8 Obecná charakteristika nedokonalé konkurence. 1. TEST
9 Specifické rysy jednotlivých forem nedokonalé konkurence.

Alternativní cíle firmy.

Obecná charakteristika nedokonalé konkurence.
10 Obecné rysy trhu výrobních faktorů. Specifické rysy jednotlivých forem nedokonalé konkurence.

Alternativní cíle firmy.

11 Specifické rysy jednotlivých trhů výrobních faktorů.

Alternativní cíle firmy.

Obecné rysy trhu výrobních faktorů.
12 Tržní selhání a mikroekonomická  politika státu. Specifické rysy jednotlivých trhů výrobních faktorů.
13 Volné téma 2. TEST

Bodování 3MI102:

  • dva shrnující testy po 20 bodech /v termínech uvedených v tabulce
  • aktivity během semestru maximálně 10 bodů

Student postoupí k ústní zkoušce, pokud dosáhne z testů minimálně 20 bodů.

Na přednáškách je vyžadována nejméně 50% účast, při nižší účasti je student hodnocen známkou nevyhověl. Pokud student z vážných důvodů nemohl splnit tuto studijní povinnost, postupuje se dle článku 14 Studijního a zkušebního řádu.